Turkish English

Çağrı Merkezi Desteği

Sektör
Çağrı Merkezi Yatırımları
Yatırımın Niteliği
Yeni yatırım projeleri
Asgari Sabit Yatırım Tutarı
Asgari İstihdam
200 Kişi
Diğer Koşullar
Hizmet sözleşmesi yapmış olma
Bina Tahsisi Desteği
Hazineye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan, atıl vaziyette bulunan ve YİKOB veya İdareye tahsis edilen binaların yatırımcıya kiralanması suretiyle uygulanır.
Fiber İletişim Altyapısı Desteği
Fiber iletişim altyapısının ilk kurulum maliyeti karşılanır.
Personel Eğitim Desteği
İlk kuruluş aşamasında istihdam edilecek personelin eğitim masrafları personel başına 2.500 TL'yi geçmeyecek şekilde karşılanır.
Yatırım Yeri Tahsisi Desteği
Yatırımcıya kiralanacak ya da bina inşa desteği için kullanılacak;
OSB içindeki boş parseller (zorunlu durumlar halinde),
Hazineye ait arsa veya parsellerin
YİKOB veya İdareye devredilmesi şeklinde uygulanır.
Bina Yapımı Desteği
Tahmini bina yapım maliyeti Banka tarafından belirlenir. Bina yatırımcının kendisi, YİKOB veya İdare tarafından yaptırılır. Yatırım için gerekli binanın azami 20.000 m2'ye kadar kısmı desteklenebilir ve verilecek destek tutarı 10.000.000 TL'yi geçemez, aşan kısım yatırımcının özkaynaklarından karşılanır.
Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği
Makine-teçhizat ile donanım ve yazılım harcamaları için;
Vade: a) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 6 yıl vadeli
b) 3 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 10 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "yerli malı tebliği" kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa)
Kredinin faizi: Sıfır faizli yatırım kredisi kullandırılır.
Kredi limiti: Makine-teçhizat ile donanım ve yazılım harcamaları taahhüt edilen istihdam başına 4.000 TL' na, bina yatırımları için azami 10 milyon TL’ na kadar.
Asgari Özkaynak: Kredilendirilecek yatırımın asgari %30' u.
Kullanılmış makina teçhizat- donanım ve sair malzeme alımları için destek sağlanmaz.


Bize ulaşmak için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.


* İnsanmısın?